3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. Maddesinin (c) bendi gereğince; Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 2.600.00- TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.